Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

______________
12" White Stickers
______________
BallOfSpray $5 Donation
______________
BallOfSpray $10 Donation

Swedish short line skier wanted!

Hej!
Vi håller sedan ett år tillbaka på att utveckla en ny, revolutionerande produkt speciellt framtagen för slalomåkning. Vi behöver nu utöka vår fokusgrupp och är därför, som rubriken lyder, på jakt efter en svensk slalomåkare som är van vid linlängder under 14,25 meter.

Är du intresserad att vara en del av projektet?

Skicka ett PM där du berättar lite kort vem du är.

Tack på förhand!

Mvh Erik Berghiller

Comments

  • MISkierMISkier Posts: 2,785 Mega Baller
    I know a Swedish short line skier, but he lives here. I am assuming you want your focus group to actually be in Sweden. He does visit there each summer, but lives and skis here.
    The worst slalom equipment I own is between my ears.
  • ErikBerghillerErikBerghiller Posts: 74 Baller
    edited June 2017
    @MISkier: Exactly, It does not have to be a Swede either, the important thing is that he/she lives in Sweden/spend most of the time here. Thanks anyway!
Sign In or Register to comment.